Kontaktní formulář

Telefoní kontakt
+420 603 381 139
E-mailová adresa
info@outdoorsolutions.cz
Zavoláme Vám zpět
TEAMBUILDING KOUČINK TRÉNINK WORKSHOP INDOOR KURZ ZÁKAZNICKÝ DEN KICK-OFF Meeting FACILITACE DIAGNOSTIKA INCENTIVA KONFERENCE MENTORING KLIENTSKÝ DEN OFF-SITE KICK-OFF EVENT TEAMSPIRIT AKCE
CÍL

Roman Neubauer
majitel společnosti

Není důležité, do jaké "kategorie" Vaše akce spadá.

Důležitý je CÍL!
Potřebujeme vědět, ČEHO chcete dosáhnout.
CO to má přinést účastníkům
a JAKÁ jsou Vaše očekávání.

Během každé akce zúročujeme naše dlouholeté zkušenosti, nadšení pro věc a profesionalitu v oblasti práce s lidmi. Nejčastěji pracujeme s rozvojem, motivací, vzděláváním, loajalitou a angažovaností zaměstnanců.

Organizujeme a koordinujeme akce na klíč pro Vaše klienty, vedení společnosti a zaměstnance.

Ve všech realizovaných zakázkách hledáme smysl nejen pro účastníky, zadavatele, firmu, ale také pro nás. Chceme pracovat na projektech s přidanou hodnotou. Spolu s Vámi naplňujeme stanovený cíl a smysl akce.

Historie společnosti se začíná psát již v roce 2002, kdy Roman Neubauer odchází od tehdejšího leadera trhu. Začíná realizovat akce pod hlavičkou sdružení RHM faktor a od roku 2004 již jako Outdoor Solutions.

Zábavné outdoorové programy jsou postupně obohacovány o rozvojové a vzdělávací programy / techniky / metody. Nechybí ani diagnostika, Assessment a Development centra. Celý tento vývoj je řízen poptávkou našich klientů a rozšiřováním spolupráce. Důvěra našich zákazníků nás vede ke spolupráci s novými lektory a tvoření vlastních her a programů.

V současné době je hlavním společným prvkem všech programů důraz na přesné zacílení akce a využití metody zážitkového a zkušenostního učení. S koučovacími principy se u nás setkáte již ve fázi přípravy, se kterou neskončíme, dokud není oběma stranám jasné CO je cílem a JAK jej naplnit. Během akce přenášíme zážitek a zkušenost nejen do rozvojových programů, ale i do programů zaměřených na podporu a motivaci týmů a zákaznických a firemních dnů. Nejsme-li schopni akci realizovat v našem standardu, spolupráci odmítneme. Individuální přístup má pro nás větší hodnotu. Právě tento přístup, akce na míru a profesionalita pro nás nejsou jen prázdné fráze, ale základ pro jakoukoliv spolupráci. Dlouholetá loajalita našich zákazníků je potvrzením správného směru.

Naši klienti odpovídají na otázku: "Čeho si na spolupráci s námi ceníte?"

Níže uvádíme některé z našich spokojených klientů včetně doby spolupráce


Spatne zadane udaje (asi heslo, server nebo jmeno.) v inc/db.php